top of page

תנאי השימוש באתר

מונחים​

 

 

באתר זה, כל ביטוי המופיע בגוף ראשון-רבים (לדוגמה: "אנחנו", "שלנו", "אותנו" וכו') מתייחס לסורבה דיגיטל.

כמו-כן, האמור באתר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס באופן שווה לשני המינים.

אבטחת מידע​

 

 

למרבה הצער, לא ניתן להבטיח כי העברת נתונים באינטרנט תתבצע באופן בטוח לחלוטין. למרות שאנו שואפים להגן על המידע המועבר, אין אנו יכולים להתחייב או להבטיח את אבטחת כל מידע המועבר אלינו. לפיכך, כל מידע המשודר על ידך אלינו מועבר על אחריותך בלבד. עם זאת, ברגע שנקבל ממך מידע, ננקוט בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותנו לצורך שמירה ואבטחת המידע המתקבל. לעולם אל תשתף מידע מאובטח ו / או סיסמה מזהה עם כל אדם אחר.

 

עליך לנקוט באמצעי זהירות כדי לוודא שגלישתך באתר זה אינה חושפת אותך לסיכונים כגון: וירוסים, קוד מחשב זדוני או צורות אחרות של הפרעות, העלולות להזיק למערכת המחשב שלך. למען הסר ספק, אין אנו אחראים על כל הפרעה או נזק למערכת המחשב שלך, המתעוררת בקשר עם שימושך באתר זה או בכל אתר מקושר לאתר זה.

 

 

הצהרת פרטיות

 

 

בשימושך באתר זה, הנך מעניק לסורבה דיגיטל רשות לאסוף, לשמור ולעדכן את המידע המסופק על ידך. ניתן להשתמש בקבצי עוגיות Cookie כדי לאסוף מידע אישי לאור שימושך באתר זה. ניתן לאסוף את כתובת ה- IP שלך בעת ביקור באתר זה, אשר יהיו מאוחסנים על-ידי סורבה דיגיטל. בשימושך באתר זה הנך מצהיר/ה כי הנך מודע/ת לכך שאנו עשויים להשתמש במידע שנאסף כדי לאסוף מידע סטטיסטי מאתר זה, והנך נותן/ת הסכמתך לכך.

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות הצהרת פרטיות זו (ככל שהטכנולוגיה מתפתחת ללא הרף). כתוצאה מכך, שינויים כלשהם בהצהרת פרטיות זו עשויים לחול על מידע שנאסף קודם לכן. אם ברצונך ליצור עמנו קשר לגבי: מידע שסיפקת לנו/שינוי המידע שסיפקת לנו/כל עניין אחר הנוגעים להצהרת פרטיות זו – אנא צור/צרי קשר עם office@sorbetagency.com.

הגבלת אחריות


איננו מקבלים אחריות לכל אובדן או נזק, שעלולים להיגרם לך באופן ישיר או עקיף (לרבות באמצעות רשלנות), בקשר עם השימוש שלך באתר זה או כל אתר מקושר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, ואיננו מקבלים אחריות לכל הפסד שעלול להיווצר כתוצאה משימושך או הסתמכותך על המידע המועבר דרך אתר זה.

זכויות יוצרים


זכויות היוצרים באתר זה (כולל טקסט, גרפיקה, לוגואים, סמלים, הקלטות קול ותוכנות) הינם בבעלותנו או ברישיון מטעמנו. למעט נושאים המוגנים בחוק הישראלי ובחקיקה דומה החלה עליך במדינת מגוריך ואלא אם אושר במפורש בתנאים והתניות אלו, אינך רשאי בשום אופן או בכל אמצעי שהוא:

  • להתאים, לשכפל, לאחסן, להפיץ, להדפיס, להציג, לבצע, לפרסם או ליצור עבודות נגזרות מכל חלק של אתר זה; וכן אינך רשאי

  • למסחר כל מידע, מוצרים או שירותים המתקבלים מכל חלק של אתר זה ללא אישור שלנו בכתב.

סורבה עושה מאמצים רבים לאתר את בעלי זכויות היוצרים בתמונות המופיעות באתר. שימוש בתמונות שבעל הזכויות בהן אינו ידוע או לא אותר, נעשה על פי סעיף 27א׳ לחוק זכויות היוצרים. אם זיהתם צילום ואתם בעלי זכויות היוצרים בו יש לפנות ל office@sorbetagency.com

הדין החל על תנאי השימוש באתר זה

 

תנאים והתניות אלו כפופים לחוק החל במדינת ישראל.

bottom of page